Wybierz miasto i sprawdź dostępność naszych usług: Białystok | Bielsko Biała | Bydgoszcz | Chełm | Częstochowa | Elbląg | Gdańsk | Gdynia | Gliwice | Gorlice | Gorzów Wlkp. | Jasło | Kalisz | Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Kołobrzeg | Krosno | Krynica | Legnica | Leszno | Lublin | Łomża | Łódź | Mikołajki | Międzyzdroje | Nowy Sącz | Olsztyn | Opole | Ostrołęka | Piła | Poznań | Przemyśl | Radom | Rzeszów | Siedlce | Sieradz | Skierniewice | Sopot | Suwałki | Szczecin | Szczyrk | Świnoujście | Tarnów | Tarnobrzeg | Tychy | Toruń | Warszawa | Wisła | Włocławek | Wrocław | Zabrze | Zakopane | Zamość | Zielona Góra | Żyrardów
Wdrożenia i certyfikacje systemów zarządzania w firmach i instytucjach


Doradztwo biznesowe
BRC / IFS / ISO 22000
ISO 27001
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO/TS 16949
ZKP
ISO 14001
Zarządzanie on-line
Pełnomocnik do wynajęcia
Dotacje europejskie
Szkolenia z zakresu systemów jakości

Kontakt
O nas
Zapytanie ofertowe
  ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji  
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany może zostać wprowadzony do obrotu jeżeli:
 • oznakowany jest znakiem CE, albo
 • umieszczony jest w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
 • posiada deklarację zgodności wydaną przez producenta, albo
 • oznakowany jest znakiem budowlanym.

Zarówno oznakowanie wyrobu znakiem CE, jak i znakiem budowlanym możliwe jest jeśli producent dokonał m.in. oceny zgodności. Podstawowym elementem wymaganym przy ocenie zgodności jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).

Zakładowa Kontrola Produkcji - to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. System dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania całego systemu ZKP. W zakładzie powinna być wyznaczona osoba posiadająca niezbędne uprawnienia do ustalania procedur, niezbędnych do wykazania zgodności wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, identyfikacji i prowadzenia zapisów dotyczących niezgodności oraz ustalania procedur działań korygujących.

W ramach ZKP powinny być prowadzone następujące działania:

 • sprawdzanie surowców i komponentów,
 • kontrola i badania przeprowadzone w czasie produkcji zgodnie z ustaloną częstotliwością,
 • badania gotowych wyrobów z częstotliwością wskazaną w ustaleniach technicznych.

Nasze usługi w zakresie ZKP polegają na:
 
 • gruntownej analizie Państwa organizacji pod kątem spełnienia wymogów odnośnie ZKP wraz z pisemnym raportem (audyt zerowy),
 • profesjonalnych szkoleniach,
 • przygotowaniu niezbędnej dokumentacji,
 • wdrożeniu dokumentacji do stosowania,
 • doradztwie w zakresie wymagań prawnych,
 • wsparciu podczas audytu kontrolnego ITB,
 • usługach serwisowych i doskonaleniu systemu zarządzania po audycie ITB,
 • outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu [Pełnomocnik do wynajęcia].

Jakie są korzyści z wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji?
 
 • większa wiarygodność i lepsza reputacja,
 • poprawa pozycji rynkowej,
 • usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości,
 • zmniejszenie kosztów związanych ze „złym wyrobem".

 
Warunkiem funkcjonowania firmy na rynku budowlanym jest pozytywna ocena ZKP wydana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Ocena wystawiana jest po przejściu z wynikiem pozytywnym audytu ITB.

Zapraszamy również do odwiedzenia serwisów internetowych:
www.itb.pl - Instytut Techniki Budowlanej
www.gunb.gov.pl - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.ueatc.com - Europejska Unia ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie
www.eota.be - Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych
www.enbri.org - Europejska Sieć Budowlanych Instytutów Badawczych

Aby zasięgnąć dalszych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny:
061 873 61 47
 Strona główna | O nas  | Kontakt | Nasze usługi