Wybierz miasto i sprawdź dostępność naszych usług: Białystok | Bielsko Biała | Bydgoszcz | Chełm | Częstochowa | Elbląg | Gdańsk | Gdynia | Gliwice | Gorlice | Gorzów Wlkp. | Jasło | Kalisz | Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Kołobrzeg | Krosno | Krynica | Legnica | Leszno | Lublin | Łomża | Łódź | Mikołajki | Międzyzdroje | Nowy Sącz | Olsztyn | Opole | Ostrołęka | Piła | Poznań | Przemyśl | Radom | Rzeszów | Siedlce | Sieradz | Skierniewice | Sopot | Suwałki | Szczecin | Szczyrk | Świnoujście | Tarnów | Tarnobrzeg | Tychy | Toruń | Warszawa | Wisła | Włocławek | Wrocław | Zabrze | Zakopane | Zamość | Zielona Góra | Żyrardów
Wdrożenia i certyfikacje systemów zarządzania w firmach i instytucjach


Doradztwo biznesowe
BRC / IFS / ISO 22000
ISO 27001
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO/TS 16949
ZKP
ISO 14001
Zarządzanie on-line
Pełnomocnik do wynajęcia
Dotacje europejskie
Szkolenia z zakresu systemów jakości

Kontakt
O nas
Zapytanie ofertowe
  BRC / IFS / ISO 22000  
 
 
  EUREPGAP | HACCP | BRC - Food | BRC - Storage & Distribution | IFS - Food | IFS - Logistic | ISO 22000  
 
 

Brytyjska organizacja zrzeszająca kupców (BRC - British Retail Consortium) stworzyła w 1998 r. pierwszy standard dla branży spożywczej i handlowej (BRC Food Technical Standard). W bardzo krótkim czasie standard ten stał się wiodącym w Wielkiej Brytanii standardem, nie tylko w sektorze żywności, lecz był wykorzystywany także przez inne branże, jak swoisty wzorzec.

Obecnie rodzina standardów BRC obejmuje następujące normy:

 • BRC Global Standard - Food (obowiązuje wydanie 4., styczeń 2005 r.),
   
 • BRC Global Standard - Storage and Distribution,
 • BRC/FDF Non-GM Food Standard,
 • BRC Global Standard - Consumer Products,
 • BRC Global Standard - Packaging.


Celem BRC Global Standard - Food jest odpowiedzenie na pytanie, czy dostawca jest w stanie dostarczyć bezpieczny produkt zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami. Celem BRC jest również wprowadzenie jednolitych wymagań i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw (surowców i produktu ostatecznego). Standard BRC przeznaczony jest w głównej mierze dla producentów tzw. marek własnych (private label) sieci handlowych.

Standard BRC Global Standard - Food preferowany jest przez odbiorców z Wielkiej Brytanii (np. TESCO) oraz Skandynawii. Odbiorcy z Niemiec i Francji preferują natomiast system IFS. Często pojawia się problem wzajemnej uznawalności certyfikatów BRC i IFS przez odbiorców z różnych krajów. Brak formalnego porozumienia między organizacjami BRC a HDE/FCD powoduje, iż np. uznanie certyfikatu BRC przez odbiorcę niemieckiego zależy tak naprawdę od jego dobrej woli.

Inspekcja zakładu zgodnie ze schematem BRC określa, czy i jak efektywnie producent spełnia techniczne wymagania standardu BRC w następujących obszarach:
 

 • HACCP (wg Codex Alimentarius),
 • udokumentowany system zarządzania jakością,
 • zapewnienie właściwego środowiska produkcji,
 • kontrola produktu,
 • kontrola procesu,
 • wymagania związane z personelem.

Nasze usługi w zakresie BRC Global Standard - Food polegają na:
 
 • gruntownej analizie Państwa organizacji pod kątem spełnienia wymogów systemu wraz z pisemnym raportem (audyt zerowy),
 • profesjonalnych szkoleniach,
 • przygotowaniu niezbędnej dokumentacji,
 • wdrożeniu dokumentacji do stosowania,
 • doradztwie w zakresie wymagań prawnych,
 • udziale i wsparciu podczas audytu certyfikującego,
 • usługach serwisowych i doskonaleniu systemu po przyznaniu certyfikatu,
 • outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu [Pełnomocnik do wynajęcia]

Jakie są korzyści z wdrożenia BRC Global Standard - Food?
 
 • usystematyzowanie działań związanych z produkcją bezpiecznej żywności,
 • wdrożenie efektywnej komunikacji z wszystkimi stronami łańcucha żywnościowego,
 • zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa żywności, a pośrednio zdrowia konsumentów,
 • podwyższenie bezpieczeństwa żywności i obniżenie ryzyka przenoszenia chorób,
 • wzrost zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,
 • efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegania lub eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych, a także redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu,
 • zapobieganie pozwom sądowym z tytułu odpowiedzialności za produkt,
 • zmniejszenie kosztów związanych ze tzw. złym wyrobem,
 • wykazanie zgodności z unijnym i polskim prawem żywnościowym,
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie.

Zapraszamy również do odwiedzenia serwisów internetowych:
www.brc.org.uk - British Retail Consortium (BRC)
www.brcglobalstandards.com - serwis dot. standardów BRC z możliwością zakupu
www.codexalimentarius.net - Komisja Kodeksu Żywnościowego (FAO/WHO)
www.gis.gov.pl - Główny Inspektorat Sanitarny
www.wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynaryjny

Aby zasięgnąć dalszych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny:
061 873 61 47
 Strona główna | O nas  | Kontakt | Nasze usługi